Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

The Past and the Present

The Past, the Present and the Future - 2015/2016

V letošním roce se nám podařilo najít nové eTwinningové partnery pro žáky VIII. a IX. třídy v Německu, Francii, Itálii, Polsku a Turecku. Téma letošní spolupráce je srovnání života dospívajících v minulosti, přítomnosti a případně i budoucnosti. V první fázi projektu jsme se věnovali naší současnosti. Formou prezentací jsme se s partnery vzájemně představili. Prezentace se zabývaly tradicemi jednotlivých zemí, životem dospívajících, školami a rodnými městy (vesnicemi). Poté následovala internetová diskuze, která nabídla srovnání odpovědí různých škol na žáky položené otázky.

Druhá fáze projektu by se měla zabývat mládím rodičů dětí a srovnáním jejich života se životem dnešní mladé generace. Naši žáci uskutečnili internetové setkání (Skype) s vrstevníky z německé školy Immanuel Kant Gymnasium Hiltrup (Münster) a ve spolupráci s rodiči provedli stručný výzkum toho, jak vypadalo jejich mládí. Výsledky zpřístupnili partnerským školám v projektu.