Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

ROP - učebna F-Ch-Př

 

 

 

ZŠ LHENICE - zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání

Od podzimu 2015 probíhá výuka v modernizované učebně přírodovědných předmětů (fyziky, chemie a přírodopisu). Kompletní rekonstrukce učebny, nový nábytek, digestoř a učební pomůcky byly pořízeny z dotačního titulu Regionální operační program NUTS II Jihozápad (Oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství). Během školního roku probíhá výuka v učebně prakticky denně, nejčastěji pomocí speciální interaktivní tabule. Ve školním roce 2017/2018 byly nově pořízeny elektronické verze pracovních sešitů na fyziku od 6. do 9. třídy a na chemii pro 8. a 9. třídu. Všechny učební texty mají doložku MŠMT a odpovídají školnímu vzdělávacímu programu ZŠ Lhenice.

Rovněž jsme si mohli na interaktivní tabuli spustit interaktivní pracovní listy na zeměpis z celorepublikového projektu Dnes jím jako Ind. Žáci se zábavnou formou dozvěděli podrobnosti o životě dětí v Indii a o programu " Adopce nablízko".

10

Žáci si také oblíbili měřicí přístroje Neulog. Letos jsme například v březnu realizovali projekt pro celý druhý stupeň. V týdnu po jarních prázdninách se do měření tlaku zapojili všichni žáci 6. – 9. ročníku. V pondělí začínali měřit při fyzice deváťáci, další den navázali fyzikálním měřením šesťáci, ve středu provedli měření žáci devítky při chemii. Čtvrteční měření měli na starost sedmáci a žáci 8. ročníku zkontrolovali výsledky. V pátek má tuto výuku jen devítka. A tak v pátek právě devítka počítala aritmetický průměr z naměřených hodnot celého týdne (podrobnosti viz článek A. Šlesingerové).

Mgr. Jana Čandová

 

PROJEKT NA MĚŘENÍ TLAKU VZDUCHU probíhal v týdnu od 12. 3. do 16. 3. 2018

Měření jsme prováděli pět dní za sebou. Zapojovali jsme elektronický barometr od firmy Neulog. Postupně se vystřídaly všechny třídy druhého stupně naší školy. Víme, že tlak souvisí s počasím (tlaková výše, tlaková níže, meteorologie). Bylo většinou oblačno až zataženo, nemrzlo, nesněžilo. Občas vysvitlo slunce. Ve čtvrtek odpoledne 15. 3. pršelo. Proto byl tlak celou dobu nízký – všechny naměřené hodnoty se pohybovaly pod hranicí 1000 hPa. Na interaktivní tabuli jsme sledovali graf závislosti. V pátek 16. 3. jsme posčítali všechny naměřené hodnoty a vypočítali jejich aritmetický průměr. Vyšlo nám 93,8 kPa (938 hPa). Měření nás zaujalo.

Příští týden budou šesťáci v odborné učebně pracovat s mikroskopy s elektrickým osvětlením. Mají připravené zajímavé preparáty buněk a částí těl hmyzu. Pozorování je součástí biologické olympiády.

A. Šlesingerová (9. tř.)


ZŠ LHENICE - zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání

V létě 2015 byla modernizována učebna přírodovědných předmětů (fyziky, chemie a přírodopisu), zřízena venkovní učebna EVVO a vybaveny školní dílny naší lhenické školy. Vše bylo pořízeno z dotačního titulu Regionální operační program NUTS II Jihozápad (Oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství). Byly pořízeny soubory výukových pomůcek, které umožňují zvýšení kvality výuky a vlastní samostatné bádání žáků a činnostní učení.

Nově zrekonstruovaná a učebna přírodních věd je pravidelně využívána nejen při výuce fyziky, chemie a přírodopisu, ale díky dobrému ozvučení a interaktivní tabuli i při různých soutěžích, besedách a společných školních projektech.

V rekonstruovaných dílnách žáci sedmé třídy dokázali ze zbytků dřeva vytvořit jednoduché výrobky. Na školní pozemek opravili a vyrobili spoustu nových jmenovek ke stromům a keřům.

Práce v dílnách - 7. ročník

V letošním horkém počasí byl hodně využíván venkovní altán. Jednotlivé ročníky se střídaly podle rozpisů. Chlapci a děvčata využívali venkovní učebnu nejen při výuce téměř všech naukových předmětů, ale i v rámci práce s třídními kolektivy a o přestávkách. Žáci 9. ročníku při fyzice testovali 4 druhy opalovacích krémů na senzoru UV záření. Přenosný monitor firmy Neulog jim ukázal přímo grafickou změnu. Také porovnali tlak v různé nadmořské výšce. V chládku altánu využili i senzor pohybu. Denně byl altán využíván k odpočinku a relaxaci dětmi ze školní družiny.

 

Výuka fyziky ve venkovní učebněVýuka ve venkovní učebně

 

Díky nové učebně, novým učebním pomůckám a přístrojům tak můžeme našim žákům nabídnout efektivní výuku v souladu s moderními trendy a usnadnit přechod na střední školy.

VT


ZŠ LHENICE - zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03253

Dotační titul: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství


Popis projektu: 

Obsahem projektu je modernizace učebny přírodovědných předmětů (fyziky, chemie a přírodopisu), zřízení venkovní učebny EVVO a vybavení školních dílen na základní škole, kterou zřizuje Městys Lhenice.

Budou pořízeny soubory výukových pomůcek a mobiliář, které umožní zvýšení kvality výuky a vytvoří zázemí pro uplatňování inovativních metod výuky, vlastní samostatné bádání žáků a činnostní učení. Stávající zařízení pro výuku je často až 40 let staré a nevyhovující, snižuje efektivitu výuky i konkurenceschopnost žáků školy při přechodu na střední školy.

Významným přínosem projektu je také další podpora výuky zlepšující praktické a manuální dovednosti žáků.

Projekt navazuje na dosavadní aktivity a projekty žadatele a partnerů v oblasti základního školství. Partneři projektu: Základní škola Lhenice, Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina, Město Zliv.

Projekt je v souladu s regionálními strategiemi, účel projektu reaguje na celkovou výchozí situaci, dispozice školy, ŠVP a potřeby žáků a zprostředkovaně také požadavky trhu práce.

Harmonogram projektu: 

Datum zahájení projektu: 14.10.2013
Datum ukončení fyzické realizace: 23.7.2015
Datum ukončení projektu: 30.7.2015

10-12/2013: příprava projektové žádosti ROP NUTS II JZ

05/2014: rozhodnutí o nepřidělení dotace ROP NUTS II JZ, zahájení revize projektového záměru, zpravované žádosti a jejích příloh

06-07/2014: uzavření dohod s partnery projektu, projednání a schválení projektu zastupitelstvem Městysu Lhenice včetně zajištění předfinancování, příprava povinných příloh a žádosti ROP NUTS II JZ, podání žádost o podporu projektu na úrovni Rady Jihočeského kraje

11-12/2014: rozhodnutí o přidělení dotace ROP NUTS II JZ

01/2015: předpokládaný termín podpisu dotační smlouvy

01/2015: zahájení realizace výběrových řízení (předmět plnění: dodávky) v rámci způsobilých výdajů projektu a výběr dodavatele doprovodných stavebních prací (nezpůsobilé výdaje projektu)

03/2015: dokončení výběru dodavatelů dodávek a stavebních prací v rámci projektu

03-07/2015: postupná realizace modernizace výuky

04/2015: výběr dodavatele služeb (publicita)

07/2015: vyúčtování projektu ROP NUTS II JZ, zpracování závěrečné zprávy a žádosti o platbu

01-07/2015: průběžný monitoring realizace projektu, zajištění marketingu projektu (informování cílových skupin)

Financování projektu: 
Celkový rozpočet projektu: 1 817 183,95 Kč
Dotace ROP: 1 311 120,92 Kč (85%)
Spolufinancování obce: 231 375 Kč (15%)
 

Řídící tým projektu: 
ing. Kabátová  - vedoucí projektu (Městys Lhenice)
ing. Stiborek – technický manažer projektu (Městys Lhenice)

Více na www.lhenice.cz


Nová učebna F - Ch - Př

Nová venkovní učebna

Datum

Dnes je sobota, 15. 6. 2024

Google mail

Google mail

Galileo mail

Galileo mail

Smart Class

Smart Class

Přihlášení - žáci:

odkaz

Přihlášení - učitelé:

odkaz

Aktuální počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 11 °C
neděle 16. 6. oblačno 22/10 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/12 °C
úterý 18. 6. skoro jasno 27/12 °C