Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Zápisy

Zápis z jednání žákovského parlamentu

  31. 1. 2024

1. Zahájení jednání Š. Šístkovou.

    Omluveni – B. Nemeth, J. Záruba, L. Krupičková, D. Jakl

2. Š. Šístková zopakovala v krátkosti informace z minulého jednání

3. Návrhy tříd – využití peněz z trhů

- opravit okna v tělocvičně (asi 4 nejdou otevírat)

- sedící pytle do každé třídy

- oprava oranžového hřiště (sítě v bráně)

- návštěva oranžového hřiště i v létě

- třídní mazlíček

- TV – výměna parket za jiný povrch – gumu

- nové bobíky či lavičku např. dřevěnou dolů do šaten do výklenku

- připomenutí zrcadla na dívčí WC

4. Návrh ,, Pyžamový den“

5. Návrhy tříd na využití peněž z punče cca 17 000 Kč, zároveň proběhlo hlasování, že se peníze rozdělí mezi 2 návrhy, které získají nejvíce hlasů

- Zoo Hluboká  (9x pro)

- Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích (4x pro)

- Chemoterapie (8x pro)

- Žichovec – Dětský domov  (9x pro)

- Útulek v ČB – Na zlatý stoce (6x pro)

- Domov seniorů Pohoda v Netolicích (5x  pro)

5. Žákovská rada odhlasovala (konečné slovo má paní ředitelka), že 8 500 Kč  se pošle do Zoo Hluboká a 8 500 Kč do dětského domova Žichovec.

6. Byla využita schránka žákovského parlametu. Objevili se tam tyto dotazy:

Kávovar

Pokud bude suplování, aby hodina odpadla.

7. Pozvánka na karneval, který se koná dne 7. 2. od 14:30 h ve školní jídelně

 

Zápis zapsala: T. Bláhová

Kontrola zápisu: Š. Šístková                                           Ve Lhenicích dne 31. 1. 2024                              


Zápis z jednání žákovského parlamentu

  17. 1. 2024

1. Zahájení jednání Š. Šístovou,  přivítání nové zvolené členky N. Pöschlové.

    Omluveni – B. Nemeth, J. Doláková, D. Jakl, M. Trnková, M. Drahošová

2. Š. Šístková zopakovala v krátkosti informace z minulého jednání,

    přivítala novou zvolenou členku N. Pöschlovou, té přečetla desatero ŽP,  

    následně N. Pöschlová splnila slib ŽP .

3. Den bez batohů – kladné ohlasy ze tříd, rádi by žáci tento den zopakovali ve

    2. pololetí. Příště je třeba více vysvětlit na 1. stupni, jak tento den probíhá.

4. Návrhy využití peněz z punče (cca 17 000 Kč)

6. B – Žichovec – Dětský  domov, Hospic

7. B – pomoc na léčbu dětem pomocí chemoterapie (do příště zjistit konkrétní nadaci)

Ostatní třídy přinesou konkrétní návrhy na příští radu dne 31. 1. 2024

5.  Návrhy na využití peněz z trhů – klubovna místo půdy, pomohli bychom (brigádou) s vyklízením, instalace požární schodů

6. Připomenout, kde je schránka ŽP, říci žákům, aby se ji nebáli využívat, dávali do ní své návrhy.

7. Výběr schránky bude zajišťovat L. Krupičková, J. Záruba

     Nástěnka – T. Bláhová

8. Š. Šístková informovala, že je možnost navštívit ZŠ Volary a její žákovský parlament

9. Přizveme paní ředitelku na žákovský parlament dne 14. 2. 2024 (zajistí Š. Šístková, T. Bláhová)

10. Návrhy tříd

 ,,Výměnný den“ – probíhalo by to tak, že kdo bude chtít, přinese odpoledne do školy věci, které nepotřebuje, nebo ví, že by se mohly hodit někomu jinému. Může je směnit .  

Školení nebo simulaci dne – jak se chovat při útoku, jak reagovat v dané situaci

Na Václava – místo volejbalu, aby byl např. florball nebo basketball, jde o to, že mi žáci bychom si taky chtěli zahrát, ale moc volejbal neumíme a musíme hrát s dospělými.

11. Den dopravní výchovy – každý zástupce tříd přinese, jak by se mu líbilo, aby jejich třída prožila den dopravní výchovy, návrhy, či přímo program dne dané třídy.  Zda byste raději  byli ve třídě, či chtěli něco konkrétně vidět, zajistit od školy.

Zápis zapsala: T. Bláhová

Kontrola zápisu: Š. Šístková                                 Ve Lhenicích dne 17. 1. 2024                              


Zápis z jednání žákovského parlamentu

  3. 1. 2024

1. Zahájení jednání Bohumilem Nemethem,  přivítání všech členů.

    Omluveni – Karel Bukač, A. Bláhová, T. Bláhová, Š. Šístková

2. Zopakování informací ze schůze ze dne 6. 12. 2023, diskuze

3. Návrh na vyloučení žáka ze žákovského parlamentu. Již 3x se nedostavil        

    na zasedání. Proběhlo hlasování – všichni přítomní hlasovali pro (B. Nemeth

    se zeptá dalšího zvoleného člena, zda souhlasí se vstupem do ŽP).

4. ,,Den bez batohů“ – zajistí B. Nemeth – den + vyhlášení rozhlasem

5.  ŽP se rozhodl, že instagram zakládat nebude, postačí schůze a schránka

6. Výtěžek z prodeje punče (vánoční trhy) – návrhy konkrétně, kam zaslat

    peníze na dobrovolné účely - předložit na příští schůzce

7. Peníze ze stánků cca 44 000 Kč, také jsou ještě peníze z minulého roku cca   

     40 -45 000 předložit návrhy, co koupit pro školu, pro  žáky

8. Rozhlasy již ve třídách fungují.

9. Návrh 6. A – filmový den – filmy, které souvisejí s učením. Že bychom se

    jeden den učili formou filmů.

10. Je třeba důkladně informovat žáky ve třídách, co se projednává, o čem

      jsme se bavili, např. poprosit učitele i o promítnutí zápisů z webových

      stránek školy.

Zápis zapsal: Daniel Jakl

Kontrola zápisu: B. Nemeth, Š. Šístková               Ve Lhenicích dne 5. 1. 2024                              

 


Zápis z jednání žákovského parlamentu

  6. 12. 2023

 

1. Zahájení jednání Šarlotou Šístkovou,  přivítání všech členů.

    Omluveni – Bukač Karel

2. Zopakování informací z úvodní schůze ze dne 22. 11. 2023

3. Diskuze o umístění nástěnky

4. Na jednání přišla paní ředitelka a zodpověděla nám na naše návrhy

 

 • Výběr ze 2 jídel – NE - jídelna na to není uzpůsobená,  je málo žáků a nevaří se pro cizí strávníky
 • Změna jídla při velkém odnosu jídel – pí. ředitelka se vždy domlouvá s paní vedoucí jídelny, ovšem je třeba dodržovat spotřební koš
 • 2 solničky pro žáky – NE, žáci mají stanoveno jen 5 g/den, ve škole 1, 75 g
 • Nové židle např. s polstrováním – NE, jejich čištění by bylo drahé a náročné
 • Oprava židlí – ANO, vždy požádat pana školníka
 • Lavička před školou – NE, z důvodu místa pro hasiče, pozemek před školou je obecní, ale lavičky budou okolo stromu před kinem
 • Barevný týden, Olečení 2. pohlaví, Den bez batohů – ANO, rozvrhnout a domluvit dopředu termín,  ne tak častá frekvence těchto a dalších dní kvůli výuce
 • 1x za měsíc se oblékat jako nějaký pracovník školy např. pan školník – ano, ale pozor na znevažování osoby
 • Účet na instagramu – ano, zajistí pí. Slišková, ještě se domluvíme zda ano, či nám bude stačit jen schránka parlamentu vedle nástěnky, pokud bude zřízen ig, nesmí tam být děti ze školky, nemají k tomu souhlas
 • Schránka parlamentu – ano, bude umístěna vedle schránky důvěry
 • Strom s diplomy přesunout jinam – strom nelze přesunout, je nalepený na zdi, je možnost přikoupit ještě jeden a popřemýšlet, kam ho dát
 • Vitrína na úspěchy žáků – ANO, bude umístěna v přízemí u šaten
 • Více slavit Halloween, halloweenský oběd – ANO, pí. ředitelka chce, abychom všichni věděli, proč se slaví, je to vzpomínka na zemřelé a nemáme zapomínat na naše dušičky
 • Zrcadlo na dívčích záchodech 1. patro, vrátit mýdlo na záchody u kluků – ANO
 • Pořídit zástěru mezi mušle, kvůli soukromí – ANO, dále paní ředitelka upozornila, že bývá na WC nepořádek a poprosila o to, abychom všem sdělili, jak se tam mají chovat
 • Karneval i pro 2. stupeň – ANO
 • Dětský den i pro 2. stupeň – ANO, 9. třída si rozmyslí, jak tento den zrealizovat
 • na sportovním dni místo dortu vyhrát pohár a vystavit ho, ostatním dětem dát cenu útěchy, např. bonbon – ANO
 • objednání školního oblečení – pí. ředitelka se zkusí domluvit s firmou, zdá nám dá ještě jeden termín na objednávání
 • fotbálek – nelze přikoupit, ve škole je nedostatek místa, musí se dodržovat bezpečnostní předpisy

5. pí. ředitelka informovala, že výtěžek z vánočních trhů půjde pro potřeby  školy, žákovský parlament popřemýšlí, co se koupí, jsou ještě i peníze z předchozího roku. Výtěžek z punče – půjde na dobrovolné účely např. dětský domov, útulek, také je třeba popřemýšlet, kam se peníze pošlou

Zápis zapsala: Terezie Bláhová

Kontrola zápisu: Bohumil Nemeth

Ve Lhenicích dne 6. 12. 2023


Zápis z jednání žákovského parlamentu

  22. 11. 2023

 

1. Zahájení porady Šarlotou Šístkovou, která ji i vede,

   přivítání všech členů.

   Omluveni – Hlaváček Jan, Bukač Karel, Bláhová Anna

 

2. Zopakování informací z úvodní schůze ze dne 8. 11. 2023

 

3. Splnění slibu - ,,Desatero poslance žákovského parlamentu“, žáků, kteří 

    nebyli přítomni na úvodním jednání

 

4. Návrhy zástupců tříd

- výběr ze 2 jídel + možnost přidání si oběda

- změna jídla při velkém odnosu jídel např. bulgur s hlívou

- 2 solničky pro žáky u ubrousků

- nové židle např. s polstrováním, oprava židlí

- 2x lavička před školou – pro čekající žáky i rodiče, prarodiče, sedají si pak ty 

  šedé svahovky

-,, Barevný týden“

- ,,Oblečení 2. Pohlaví“

- ,,Den bez batohů i pro učitele“

 

- 1x za měsíc se oblékat jako nějaký pracovník školy např. pan školník

- účet na instagramu – zda je možný buď soukromý nebo pro všechny žáky a 

  tam psát např. své návrhy

- zřídit schránku vedle schránky důvěry, aby žáci, kteří se stydí předložit svůj 

  návrh jej mohli hodit do schránky

- strom s diplomy přesunout jinam, nebo vystavit tak, aby diplomy viděli i  

  kolemjdoucí třeba tam, kde byly vystaveny hnětýnky

- Vitrína na úspěchy žáků – poháry  (vedle stromu, nebo cestou do ŠJ, kde také 

  prochází mnoho lidí)

- více slavit Halloween, halloweenský oběd – probereme ve školním roce   

  2024/2025

- 1. p. na 2. stupni – zrcadlo na dívčích záchodech, vrátit mýdlo na záchody, 

  pořídit zástěru mezi mušle, kvůli soukromí

- Karneval i pro 2. stupeň, dětský den i pro 2. stupeň, na dětském dnu místo  

  dortu vyhrát pohár a vystavit ho, ostatním dětem dát cenu útěchy, např.  

  bonbon

- upozornění všem klukům, kteří chodí na WC na 2. stupni v 1. patře, aby 

  nestoupali na mísu, jelikož hrozí opravdu velké ublížení na zdraví

- návrh na konání schůzí každý týden – proběhlo hlasování, 5 poslanců bylo pro,  

  ostatní proti – návrh neprošel

- návrh, že B. Nemeth bude pomáhat ve funkci rychlé předávání informací –

  proběhlo hlasování, všichni byli pro – návrh schválen

 

 

 

- objednání školního oblečení – lhůta na objednání byla moc krátká, zda ji příště

  prodloužit třeba na 3 měsíce, někdo by si ještě rád objednal oblečení a  

  nemůže

- rozvrh na fotbálek v 1. patře na 2. stupni – zajistí B. Nemeth

- přikoupit ještě jeden fotbálek do každého patra, opravdu nás to baví, ale  

  nedostane se na všechny

 

5. Pozvat paní ředitelku na další setkání, které se bude konat dne 6. 12. 2023       

  a projednat s ní, aby nám příští schůzi odpověděla na naše návrhy  – zajistí 

  Š. Šístková a T. Bláhová

 

 

 

Zápis zapsal: Daniel Jakl

Kontrola zápisu: předsedkyně Šarlota Šístková

 

 

Ve Lhenicích dne 24. 11. 2023

 


Zápis z úvodního jednání

 žákovského parlamentu 8. 11. 2023

 

1. přivítání nových členů, omluveni – Doláková Julie, Sládková Anna, Krupičková  

                                                                   Liliana, Nemeth Bohumil

2. seznámení s náplní žákovského parlamentu, desatero zástupce třídy  

    v žákovském parlamentu, slib

3. volba předsedy, místopředsedy ŽP – předsedkyní byla zvolena

                                                                      Šarlota Šístková,                                                                                                                                        

                                                                      místopředsedkyní byla zvolena                                                                           

                                                                      Terezie Bláhová

4. další zvolení funkcí – Lukáš Kopf – rychlé předání informací

                                          Daniel Jakl – zápisy z jednání

                                          Markéta Trnková – webové stránky, předání informací 

                                                                              paní ředitelce

                                          Karel Bukač – nástěnka

5.  informace pí uč. Paclíkové o sběrové akci, která se koná ve dnech

     13. 11. – 15.11. 2023,  členové ŽP zajistí pomoc od 7:30 – 8:00 h

     Úkol ŽR – přemýšlet na co by se mohly získané peníze ze sběrové akce použít

 

6. Další schůzka  ŽP se koná ve středu 22. 11. 2023 v 7:00 h v učebně u ŠD

 

Datum

Dnes je pátek, 1. 3. 2024

Google mail

Google mail

Galileo mail

Galileo mail

Smart Class

Smart Class

Přihlášení - žáci:

odkaz

Přihlášení - učitelé:

odkaz

Aktuální počasí

dnes, pátek 1. 3. 2024
slabý déšť 12 °C 5 °C
sobota 2. 3. slabý déšť 10/7 °C
neděle 3. 3. oblačno 13/5 °C
pondělí 4. 3. zataženo 11/5 °C