Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Provozní řád


Obecná ustanovení

Na základě ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých, vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování - vše ve znění pozdějších předpisů, zákoníku práce a bezpečnostních předpisů ustanovuji tento řád školní jídelny.

 1. Každý nový strávník je povinen se řádně přihlásit ke stravování u vedoucí ŠJ.
 2. Při přihlášení ke stravování je nutné koupit kartu za 35,- Kč nebo čip za 120,- Kč.
 3. Pokud strávník kartu nebo čip zničí nebo ztratí, musí si koupit nové. Záruka na čip je 24 měsíců a to v případě, že není závada způsobena nešetrným zacházením s čipem.

  Karty zpět nevykupujeme!

  Za nepoškozený čip bude při jeho odevzdání vedoucí ŠJ vrácena poměrná část zálohy.

 4. Výše platby bude odpovídat počtu odebraných obědů v předchozím měsíci.
 5. Způsob platby za stravování je možné provádět pouze bezhotovostní formou – souhlasem k inkasu (není-li ve výjimečných případech dohodnuto s vedoucí ŠJ jinak).

  Pokud nebude v dané době částka uhrazena, obědy nebudou strávníkovi vydávány.

Ceny stravování od 1. 1. 2017:

celodenní stravování pro děti MŠ         28 Kč

pro žáky ZŠ

7 - 10 let                                                    21 Kč

11 – 14 let                                                 23 Kč

nad 15 let                                                  25 Kč

dospělí strávníci                                       25 Kč


(vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.)Strávníci jsou zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna .

 1. V době nemoci a o prázdninách nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd.
 2. První den neplánované nepřítomnosti je možné si oběd odebrat do jídlonosiče v době výdeje obědů. Jinak oběd propadá bez náhrady. V další nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit. Obědy se odhlašují osobně nebo telefonicky na tel. 388 321 214 (+ záznamník) nejpozději do 8:00 hod. (MŠ), do 8:30 hod. (ZŠ).

  V případě neodhlášení jsou od 2. dne do ceny oběda započteny provozní náklady – cena neodhlášeného oběda je 39,- Kč.

 3. Cena oběda pro návštěvy ZŠ nebo MŠ Lhenice je 39,- Kč (kalkulace včetně provozních nákladů).
 4. Začátek výdeje obědů je v 10:30 hod. (v tomto čase jsou připraveny k odběru jídlonosiče), konec výdeje je v 13:45 hod. (není-li stanoveno jinak – např. pouze dva výdeje).
 5. Dohled nad bezpečností a ochranou zdraví ve školní jídelně konají pedagogičtí pracovníci dle rozpisu dohledů, který je vyvěšen ve školní jídelně.
 6. Vyučující odvádějí žáky před jídelnu do umývárny, kde si žáci umyjí ruce a řadí se ukázněně do řady k výdejovému okénku. Žáci, kteří zapomněli kartu nebo čip, se řadí na konec řady.
 7. Ovoce, zákusek apod. si strávník bere ihned při výdeji oběda (toto nelze vydat dodatečně).
 8. Strávník si nalévá polévku a pití sám (žákům 1. třídy nalévá polévku osoba konající ped. dohled). Polévku a pití si žáci nalévají až po vydání hlavního jídla.
 9. Žáci stravu z jídelny nevynášejí, konzumují ji vsedě u stolu. Ovoce či dezerty vynášejí jen v případě, že nebudou porušeny hygienické zásady. Za opakované neuposlechnutí pokynů dohledu může být žák vyloučen ze stravování.
 10. Pokud strávník znečistí stůl, rozbije nádobí, apod. zajistí za přítomnosti osoby konající ped. dohled úklid tak, aby nebyly porušeny zásady BOZ.
 11. Za škodu v jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude požadována náhrada.
 12. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 13. Vstup do jídelny v době vydávání obědů mají povolen pouze osoby, které se v jídelně stravují.
 14. S připomínkami ohledně technické nebo hygienické závady se strávníci či jejich zákonní zástupci obracejí na vedoucí školní jídelny, v případě její nepřítomnosti na ředitelku školy.
 15. S jídelním lístkem je možné se seznámit na nástěnce v jídelně, u šaten ZŠ, MŠ a na www.zslhenice.cz.

Lhenice 2. 1. 2017

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy v.r.

Datum a čas

Dnes je pondělí, 13. 7. 2020, 3:27:40

Aktuální počasí

Počasí dnes:

13. 7. 2020

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Vstup na email

Vstup na email

Naši sponzoři

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora