Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Provozní řád

 


Provozní řád školní jídelny ZŠ Lhenice

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých, vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování - vše ve znění pozdějších předpisů, zákoníku práce a bezpečnostních předpisů ustanovuji tento řád školní jídelny.

 1. Každý nový strávník je povinen se řádně přihlásit ke stravování u vedoucí ŠJ.
 2. Při přihlášení ke stravování je nutné koupit kartu za 35,- Kč  nebo čip za 120,- Kč 
 3. Pokud strávník kartu nebo čip zničí nebo ztratí, musí si koupit nové. Záruka na čip je 24 měsíců a to v případě, že není závada způsobena nešetrným zacházením s čipem.

Karty zpět nevykupujeme!

Za nepoškozený čip bude při jeho odevzdání vedoucí ŠJ vrácena poměrná část zálohy.

 1. Výše platby bude odpovídat počtu odebraných obědů v předchozím měsíci.
 2. Způsob platby za stravování je možné provádět těmito způsoby:
  1. inkasem z účtu u České spořitelny a.s.
  2. jiná platba pouze po dohodě s vedením školy

Pokud nebude v dané době částka uhrazena, obědy nebudou strávníkovi vydávány.

 1. Za jeden oběd strávníci platí (ceny platné od 1. 5. 2022)
 • MŠ – 38,- Kč (celodenní stravování) - přesnídávka 9,- Kč a svačinka 9,- Kč
  • 7 až 10 let … 26,- Kč
  • 11 až 14 let … 28,- Kč
  • 15 a více let … 30,- Kč
 • dospělí - 30 Kč
 • návštěvy - 50 Kč

Strávníci jsou zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

 1. V době nemoci a o prázdninách (resp. dovolené) nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd.
 2. První den neplánované nepřítomnosti je možné si oběd odebrat do jídlonosiče v době výdeje obědů. Jinak oběd propadá bez náhrady. V další nepřítomnosti je nutné si obědy odhlásit a to na portálu Strava.cz. 
 3. V případě neodhlášení jsou od 2. dne do ceny oběda započteny provozní náklady – cena neodhlášeného oběda je
  • pro žáky 1. – 4. roč. 46 Kč
  • pro žáky 5. – 9. roč. 48 Kč
  • pro žáky starší 15let 50 Kč
  • pro dospělé 50 Kč.
 4.  Začátek výdeje obědů je v 10:30 hod. (v tomto čase jsou připraveny k odběru jídlonosiče), konec výdeje je v 13:45 hod. (není-li stanoveno jinak – např. pouze dva výdeje).
 5. Dohled nad bezpečností a ochranou zdraví ve školní jídelně konají pedagogičtí pracovníci dle rozpisu dohledů, který je vyvěšen ve školní jídelně.
 6. Vyučující odvádějí žáky před  jídelnu do umývárny, kde si žáci umyjí  ruce a řadí se ukázněně do řady k výdejovému okénku. Žáci, kteří zapomněli kartu nebo čip, se řadí na konec třídy  a jsou povinni nahlásit u výdeje personálu ŠJ.
 7. Ovoce, zákusek apod. si strávník bere ihned při výdeji oběda (toto nelze vydat dodatečně).
 8. Žáci stravu z jídelny nevynášejí, konzumují ji vsedě u stolu. Ovoce či dezerty vynášejí jen v případě, že nebudou porušeny hygienické zásady. Za opakované neuposlechnutí pokynů dohledu může být žák vyloučen ze stravování.
 9. Za škodu v jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude požadována náhrada.
 10. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 11. Vstup do jídelny v době vydávání obědů mají povolen pouze osoby, které se v jídelně stravují.
 12. S připomínkami ohledně technické nebo hygienické závady se strávníci či jejich zákonní zástupci obracejí na vedoucí školní jídelny, v případě její nepřítomnosti na ředitelku školy.
 13. S jídelním lístkem je možné se seznámit na nástěnce v jídelně, u šaten ZŠ, MŠ, na www.skolalhenice.cz  a v aplikaci Strava.cz. 

 

Provozní řád školní jídelny-výdejny MŠ 2021.pdf (173.88 kB)

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy v.r.

Datum a čas

Google mail

Google mail

Galileo mail

Galileo mail

Smart Class

Smart Class

Přihlášení - žáci:

odkaz

Přihlášení - učitelé:

odkaz

Naši sponzoři

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 3. 2023
slabý déšť 16 °C 6 °C
středa 22. 3. skoro jasno 16/7 °C
čtvrtek 23. 3. oblačno 17/7 °C
pátek 24. 3. zataženo 19/9 °C