Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Provozní řád

 


Provozní řád školní jídelny ZŠ Lhenice

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých, vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování - vše ve znění pozdějších předpisů, zákoníku práce a bezpečnostních předpisů ustanovuji tento řád školní jídelny.

 1. Každý nový strávník je povinen se řádně přihlásit ke stravování u vedoucí ŠJ.
 2. Při přihlášení ke stravování je nutné koupit kartu za 35,- Kč  nebo čip za 120,- Kč 
 3. Pokud strávník kartu nebo čip zničí nebo ztratí, musí si koupit nové. Záruka na čip je 24 měsíců a to v případě, že není závada způsobena nešetrným zacházením s čipem.

Karty zpět nevykupujeme!

Za nepoškozený čip bude při jeho odevzdání vedoucí ŠJ vrácena poměrná část zálohy.

 1. Výše platby bude odpovídat počtu odebraných obědů v předchozím měsíci.
 2. Způsob platby za stravování je možné provádět těmito způsoby:
  1. inkasem z účtu u České spořitelny a.s.
  2. jiná platba pouze po dohodě s vedením školy

Pokud nebude v dané době částka uhrazena, obědy nebudou strávníkovi vydávány.

 1. Za jeden oběd strávníci platí (ceny platné od 1. 5. 2022)
 • MŠ – 38,- Kč (celodenní stravování) - přesnídávka 9,- Kč a svačinka 9,- Kč
  • 7 až 10 let … 26,- Kč
  • 11 až 14 let … 28,- Kč
  • 15 a více let … 30,- Kč
 • dospělí - 30 Kč
 • návštěvy - 50 Kč

Strávníci jsou zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

 1. V době nemoci a o prázdninách (resp. dovolené) nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd.
 2. První den neplánované nepřítomnosti je možné si oběd odebrat do jídlonosiče v době výdeje obědů. Jinak oběd propadá bez náhrady. V další nepřítomnosti je nutné si obědy odhlásit a to na portálu Strava.cz. 
 3. V případě neodhlášení jsou od 2. dne do ceny oběda započteny provozní náklady – cena neodhlášeného oběda je
  • pro žáky 1. – 4. roč. 46 Kč
  • pro žáky 5. – 9. roč. 48 Kč
  • pro žáky starší 15let 50 Kč
  • pro dospělé 50 Kč.
 4.  Začátek výdeje obědů je v 10:30 hod. (v tomto čase jsou připraveny k odběru jídlonosiče), konec výdeje je v 13:45 hod. (není-li stanoveno jinak – např. pouze dva výdeje).
 5. Dohled nad bezpečností a ochranou zdraví ve školní jídelně konají pedagogičtí pracovníci dle rozpisu dohledů, který je vyvěšen ve školní jídelně.
 6. Vyučující odvádějí žáky před  jídelnu do umývárny, kde si žáci umyjí  ruce a řadí se ukázněně do řady k výdejovému okénku. Žáci, kteří zapomněli kartu nebo čip, se řadí na konec třídy  a jsou povinni nahlásit u výdeje personálu ŠJ.
 7. Ovoce, zákusek apod. si strávník bere ihned při výdeji oběda (toto nelze vydat dodatečně).
 8. Žáci stravu z jídelny nevynášejí, konzumují ji vsedě u stolu. Ovoce či dezerty vynášejí jen v případě, že nebudou porušeny hygienické zásady. Za opakované neuposlechnutí pokynů dohledu může být žák vyloučen ze stravování.
 9. Za škodu v jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude požadována náhrada.
 10. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 11. Vstup do jídelny v době vydávání obědů mají povolen pouze osoby, které se v jídelně stravují.
 12. S připomínkami ohledně technické nebo hygienické závady se strávníci či jejich zákonní zástupci obracejí na vedoucí školní jídelny, v případě její nepřítomnosti na ředitelku školy.
 13. S jídelním lístkem je možné se seznámit na nástěnce v jídelně, u šaten ZŠ, MŠ, na www.skolalhenice.cz  a v aplikaci Strava.cz. 

 

Provozní řád školní jídelny-výdejny MŠ 2021.pdf (173.88 kB)

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy v.r.

Datum

Dnes je čtvrtek, 25. 4. 2024

Google mail

Google mail

Galileo mail

Galileo mail

Smart Class

Smart Class

Přihlášení - žáci:

odkaz

Přihlášení - učitelé:

odkaz

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
oblačno 8 °C 0 °C
pátek 26. 4. skoro jasno 15/0 °C
sobota 27. 4. jasno 17/3 °C
neděle 28. 4. oblačno 20/6 °C