Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Aktuálně

Vážení rodiče,

máte-li zájem o potvrzení výše vynaložených nákladů za předškolní vzdělávání v roce 2021:

  • Vytiskněte a vyplňte přiložený formulář a odevzdejte v MŠ. 

nebo

  • V MŠ si vyzvedněte vytištěný formulář, vyplňte a odevzdejte.

Do odevzdaného formuláře doplníme finanční částku a předáme ředitelce školy k podpisu. Potvrzení si poté vyzvednete v MŠ.

Potvrzení k dani z příjmu - MŠ.pdf (103.32 kB)

 

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v době Vánočních prázdnin (23.-31.12.2021) bude přerušen provoz všech tříd mateřské školy.
Toto rozhodnutí bylo projednáno se zřizovatelem.

Milí rodiče, milé děti,

ve středu 10.11. budeme mít Strašidelnou diskotéku strašidýlka Emílka.

Jakékoliv kostýmy jsou vítány. 

Prosíme rodiče, kteří rádi experimentují, jestli by nám na středu přinesli malé dobrůtky na strašidelné  občerstvení při diskotéce:o)

Děkujeme!

  

Vážení rodiče, milé děti,

pod odkazem Distanční výuka pro předškoláky máte soubor aktivit a úkolů pro práci s dětmi.

 

Přejeme Vám hezkou zábavu!

Nařízená karanténa v MŠ

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že od 12. 10. minimálně do 19. 10. bude z důvodu nařízené karantény přerušen provoz dvou tříd mateřské školy - Rybičky a Žabky.
Rodiče dětí, kterých se karanténa týká, obdrželi informace e-mailem.

Vážení rodiče, 

zveme Vás na zahajovací třídní schůzky.

Třídní schůzka:

Motýlci 7.9.2021 v 15,30

Žabky 8.9.2021 v 15,30

Broučci 16.9.2021 v 15,30

Rybičky 14.9.2021 v 15,30

 

Paní učitelky MŠ

Školkovné - úhrada za MŠ

Platby za školkovné ve výši 300,-Kč se posílají na číslo účtu: 661176329/0800, variabilní symbol dítěte naleznete na nástěnkách v MŠ u jednotlivých tříd. Případně se můžete dotázat telefonicky. Školkovné je splatné do 15.dne v měsíci. Prosíme o dodržování tohoto termínu. 

Milí rodiče, milé děti, 

školní rok zahájíme 1.9.2021 ve školce ve Lhenicích i v Mičovicích. 

 

Už se na všechny kamarády moc těšíme!

Paní učitelky MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání v červenci a srpnu 2021

V období omezeného provozu mateřské školy stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro přihlášené děti takto:

červenec 150 Kč

srpen 150 Kč

V období 1. – 16. 7. a 16. – 31. 8. 2021 bude provoz MŠ omezen na jednu třídu mateřské školy v Mičovicích (kapacita 20 dětí). Důvodem je rekonstrukce podlahových krytin ve všech třídách MŠ ve Lhenicích.

Vladimíra Trnková, ředitelka školy

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

celodenní docházka                      300,- Kč

přerušení provozu v červenci a srpnu - výše úplaty bude stanovena k 1. 5. 2022

přerušení provozu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v měsíci - výše úplaty bude stanovena neprodleně po rozhodnutí o přerušení provozu MŠ

Úplata je splatná k 15. dni stávajícího kalendářního měsíce.

Preferujeme bezhotovostní platbu na účet č. 661176329/0800 (variabilní symbol pro platbu Vám sdělí v mateřské škole).

Více informací Úplata za předškolní vzdělávání 2021/22 (94.94 kB)

 

Lhenice 30. 6. 2021

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy v.r.

Schůzka rodičů pro nově příchozí děti do MŠ

Zveme všechny rodiče nově příchozích dětí na informativní schůzku, která se uskuteční:

  • 15.6.2021 v 16:00 ve Lhenicích
  • 16.6.2021 v 16:30 v Mičovicích

 

Schůzky tříd v červnu pro rodiče

Srdečně zveme rodiče na závěrečné posezení se zhodnocením uplynulého školního roku

Žabky: 9.6.2021 v 16,45

Rybičky: 10.6.2021 v 16,45

Motýlci: 24.6.2021 v 16,45

Broučci: 22.6.2021 v 16,45

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení 2021/22

Vážení rodiče, 

dle informace MŠMT sděluji, že od 10. 5. se plně obnovuje provoz všech tříd mateřské školy (bez testování dětí).

Vážení rodiče, 

již máte možnost přihlašovat své děti ke stravování v době letních prázdnin.

Závazná přihláška zde (31.86 kB)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že o hlavních prázdninách ve dnech 19. 7. – 13. 8. 2021 bude provoz mateřské školy zcela přerušen.

V období 1. – 16. 7. a 16. – 31. 8. 2021 bude provoz omezen na jednu třídu mateřské školy v Mičovicích (kapacita 20 dětí). Důvodem je rekonstrukce podlahových krytin ve všech třídách MŠ ve Lhenicích.

 

Toto rozhodnutí bylo schváleno zřizovatelem a projednáno se starostou obce Mičovice.

Ve Lhenicích 30. 4. 2021

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy

Milí rodiče, milé děti,

připravily jsme pro Vás ČARODĚJNICKOU STEZKU, kterou Vás provede čarodějnice Filoména. 

Stezka vede okolo plotu naší MŠ, začíná u garáží a končí u silnice. Když se Ti podaří dojít do cíle, vyzvedni si odměnu v krabičce na plotě.

Přejeme Vám příjemnou zábavu!

Paní učitelky z MŠ

čarodějnice Filoména

Vážení rodiče, milé děti, 

vyzýváme Vás ke spolupráci na tvorbě nového loga naší školy. Budeme rádi za každý nápad, který nám zašlete.

Více informací naleznete zde: 

Logo letáček (462.64 kB)

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 12.4.2021 školka otevřena pro všechny předškoláky.

Bližší informace k organizaci a testování naleznete ve svých e-mailovách schránkách a zde:  

Informace k provozu a testování v MŠ od 12.4.2021 (130.84 kB) 

 

Těšíme se na všechny kamarády!   

  Žabka předškolačka       Rybička předškolačka     Předškolák brouček                                  

 

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že zápis do MŠ ve Lhenicích a MŠ v Mičovicích bude vzhledem k epidemické situaci organizován distanční formou ve dnech 2. - 16. 5. 2021.

Více informací naleznete v přiložených dokumentech.

Zápis do MŠ 2021_22.pdf (167.03 kB)

Žádost o přijetí - MŠ 2021.docx (1.99 MB)

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy

Dosavadní režim prodloužen do 11.4.2021

Vážení rodiče, 

na základě informace MŠMT sděluji, že přerušení provozu všech tříd MŠ je prodlouženo do 11.4.2021. Předškoláci se nadále vzdělávají distančně.  

Více v přiloženém dokumentu.

Informace MŠMT 4 2021 (141.47 kB)

Informace MŠMT 3 2021 (150.28 kB)

 

Úplné přerušení provozu školy od 1.3.2021

 

Vážení zákonní zástupci, 

na základě rozhodnutí vlády ČR sděluji, že od 1.3. do 21.3. se ve škole nesmí prezenčně vzdělávat žáci ZŠ a je zakázána přítomnost dětí v MŠ. Všichni žáci ZŠ a předškolní žáci MŠ se budou vzdělávat distančně.

Více v přiložených dokumentech. 

 

Přerušení provozu školy (185.55 kB)

Informace MŠMT 3 2021 (107.65 kB)

Vážení rodiče, strávníci, 

v rámci zkvalitňování služeb školní jídelny pro Vás od února zavádíme novou službu - objednávání stravy online prostřednictvím aplikace Strava.cz.

Objednávání stravy přes tuto aplikaci se spustí od 1. března 2021.  

 

Více informací, včetně návodu, naleznete na přiložených odkazech:

Dopis uživatelům stravacz.pdf (305.55 kB)

Strava_navod.pdf (3.57 MB)

Leták pro rodiče (495.06 kB)

 

Vážení rodiče,

vzhledem k potvrzenému výskytu onemocnění Covid-19 nařídila KHS Jihočeského kraje mičovické třídě MŠ karanténu (viz. příloha), prosím o dodržení nařízených opatření. Současně upozorňuji, že podle sdělení OSSZ má zákonný zástupce dítěte, jemuž byla nařízena karanténa, nárok na ošetřovné (tzv. OČR). Stejně tak máte nárok na ošetřovné i za dny 27., 29. a 30. 10., kdy byla celá MŠ uzavřena rozhodnutím zřizovatele „z nepředvídatelných důvodů“ (tento důvod uvést do formuláře).

Potvrzení o uzavření školy nevystavujeme, formulář lze vyplnit on-line zde https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m,

více informací naleznete zde

https://www.cssz.cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Děkuji za spolupráci a přeji klidné dny.

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy

 

 


Vážení rodiče,

dovoluji si Vás tímto informovat o aktuální situaci v naší mateřské škole. I přes nepříznivou situaci ve školní kuchyni (nařízená karanténa a pracovní neschopnost kuchařek ŠJ) se snažíme zabezpečit provoz MŠ. Jsme nuceni zajistit dovoz stravy do MŠ jiným dodavatelem. Z toho důvodu bude se souhlasem zřizovatele od 2. 11. 2020 omezen provoz mateřské školy na jednu třídu a soustředěn do MŠ ve Lhenicích.

Prosím, zvažte, zda je v této nelehké situaci přítomnost Vašeho dítěte ve školce nezbytná.

Žádám Vás o vyjádření, zda bude Vaše dítě do MŠ v době omezeného provozu docházet. Vzhledem k časové tísni, odpovězte, prosím, obratem na email reditel@zslhenice.cz (nejpozději do 14h 30. 10. 2020).

 

Děkuji za vstřícnost a pochopení

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy

 

 


Přerušení provozu všech tříd mateřské školy

ve dnech 26. - 30. 10. 2020

 

Přerušení provozu MŠ  od 26. 10. 2020

 

Provozní doba Mateřské školy ve Lhenicích i v Mičovicích

je v pracovní dny

od 6:30 hodin do 16:30 hodin.

Datum a čas

Dnes je pátek, 21. 1. 2022, 15:48:50

Google mail

Google mail

Galileo mail

Galileo mail

Smart Class

Smart Class

Přihlášení - žáci:

odkaz

Přihlášení - učitelé:

odkaz

Naši sponzoři

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 1. 2022
mírné sněžení -2 °C -5 °C