Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Omlouvání žáků


výňatek ze školního řádu (oddíl B, odst. 2 ŠŘ)

  1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá předem zástupce žáka o uvolnění z vyučování a to na 1 hod. u příslušného vyučujícího, na dobu nejvýše dvou dnů u třídního učitele a na dobu tři a více dnů u ředitelky školy.

Žádost o uvolnění z vyučování - 1. st..pdf (242.68 kB)

Žádost o uvolnění z vyučování - 2. st..pdf (242.89 kB)

  1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nebyly předem známy, je zákonný zástupce žáka povinen neprodleně oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Oznámení lze podávat osobně, telefonicky na číslo 388 321 129 (+záznamník) nebo e-mailem na adresu třídního učitele.

 

  1. Žák je povinen předložit omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli nejpozději do 3 dnů po návratu do vyučování. Pokud tak neučiní, lze žákovu absenci považovat za neomluvenou.

 

  1. Absenci žáka omlouvá pedagog na základě písemných podkladů poskytnutých zákonným zástupcem žáka.

 

  1. V odůvodněných případech může třídní učitel požadovat lékařské potvrzení nebo jiný úřední doklad.

 

  1. Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Datum

Dnes je pátek, 1. 3. 2024

Google mail

Google mail

Galileo mail

Galileo mail

Smart Class

Smart Class

Přihlášení - žáci:

odkaz

Přihlášení - učitelé:

odkaz

Aktuální počasí

dnes, pátek 1. 3. 2024
slabý déšť 12 °C 5 °C
sobota 2. 3. slabý déšť 10/7 °C
neděle 3. 3. oblačno 13/5 °C
pondělí 4. 3. zataženo 11/5 °C