Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Pravidla přijímání do ŠD


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny (v současné době 75 žáků), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 8, odst. (4) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9 odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky (zápisní lístek); její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Žáci budou přijímáni na základě těchto kritérií:

  1. Žáci 1. až 5. ročníku budou přijati na základě písemné přihlášky v rámci zápisu do ŠD.
  2. Mají přednost mladší žáci před staršími.
  3. Mají přednost žáci, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni nebo patří mezi osoby samostatně výdělečně činné (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání, v případě osob samostatně výdělečně činných čestné prohlášení o provádění SVČ).
  4. Bod 2 a 3 platí v případě, je-li přijímán jen omezený počet pro naplnění kapacity.
  5. Žáci, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené, budou přijímáni v případě nenaplněné kapacity ŠD.

Na docházku do ŠD není nárok.

Do školní družiny nemusí být přijat (nebo může být z docházky vyloučen) žák v případě, že:

  • včas neodevzdal řádně vyplněný zápisní lístek,
  • řádně a včas neplatí poplatky za ŠD,
  • závažným způsobem porušuje řád ŠD.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí.

Datum a čas

Dnes je úterý, 19. 10. 2021, 2:19:27

Google mail

Google mail

Galileo mail

Galileo mail

Smart Class

Smart Class

Přihlášení - žáci:

odkaz

Přihlášení - učitelé:

odkaz

Naši sponzoři

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Aktuální počasí

dnes, úterý 19. 10. 2021
zataženo 14 °C 6 °C