Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Jídelna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k rostoucím cenám potravin a energií dojde od 1. 5. 2022 k navýšení ceny obědů ve školní jídelně o 2 Kč. Ceny se mění takto:

celodenní stravování pro děti MŠ              38 Kč

 • Přesnídávka           9 Kč
 • Oběd                    20 Kč
 • Svačinka               9 Kč

pro žáky ZŠ    7 - 10 let                     26 Kč

11 – 14 let                  28 Kč

nad 15 let                   30 Kč

dospělí strávníci                               30 Kč

Dále upozorňujeme na změnu času odhlašování (resp. přihlašování) stravy prostřednictvím aplikace Strava.cz. Od 1. 5. 2022 je nutné stravu dohlásit (přihlásit) do 7:30 hodin daného dne.

Více informací zde

Přihláška ke stravování zde ke stažení

 


Vážení rodiče, strávníci, 

v rámci zkvalitňování služeb školní jídelny pro Vás od února zavádíme novou službu - objednávání stravy online prostřednictvím aplikace Strava.cz.

Více informací naleznete v přiložených dokumentech.
 

Dopis uživatelům stravacz.pdf (305.55 kB)

stravacz_letakprorodice_web.pdf (495.06 kB)

Strava_navod.pdf (3.57 MB)

 


Pravidla stravování ve školní jídelně v době distanční výuky

 1. V prostorách ŠJ se mohou stravovat pouze žáci účastnící se prezenční výuky a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
 1. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 1. Žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, je umožněn odběr obědů za dotovanou cenu.
  • Obědy je nutné přihlásit u vedoucí ŠJ.
  • Je potřeba, aby každý strávník měl dva jídlonosiče - v jednom stravu odebere, druhý zůstane v ŠJ připraven na další den. Jídlonosič musí být do ŠJ předán nejméně den předem.
  • Do jídlonosiče je možno odebrat oběd v časech:
   • strávníci z 1. stupně ZŠ                    11:00 - 11:30 hodin
   • strávníci z 1. stupně ZŠ                    11:30 - 12:00 hodin

 


 

Vážení rodiče dětí a žáků stravujících se v ŠJ.

Máte-li zájem o zasílání měsíčního vyúčtování obědů, nahlaste svou platnou e-mailovou adresu vedoucí ŠJ.

Mgr. Vladimíra Trnková v. r.

 ředitelka školy


Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Od 1. 9. 2018 přecházíme na zálohové platby stravného.

Zálohový způsob úhrady stravy:

 • Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o případné odhlášky.
 • Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci.
 • Záloha na měsíc září 2018 bude stržena 10. září 2018 všem přihlášeným strávníkům v plné výši (tj. 19 pracovních dní x cena stravy za příslušnou věkovou kategorii).
 • Dále pak vždy k 20. dni v měsíci bude stržena záloha na následující měsíc dle přihlášených stravných dnů (např. záloha na měsíc říjen bude stržena 20. září, …).
 • Poslední záloha se strhává v květnu na červen.
 • Případné nedoplatky či přeplatky z měsíce června budou vráceny na účet v průběhu hlavních prázdnin. Prosíme, ponechejte souhlas k inkasu z účtu po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte (včetně hlavních prázdnin po ukončení školní docházky).
 • Dlužné částky (neprovedení inkasa, nové přihlášení v průběhu měsíce,…), prosíme, uhraďte do konce příslušného měsíce. V případě nedoplatku bude strava na nový měsíc zablokována.

Platbu stravného lze provést následujícími způsoby:

 1. Bezhotovostně inkasem (preferovaná platba - viz. níže)

  Zákonný zástupce žáka povolí (sjedná) inkasní platbu ze svého bankovního účtu (na základě přihlášky, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny). Inkaso probíhá vždy kolem 20. dne v měsíci (popis zálohové platby viz. výše)

 2. Platba v hotovosti

  Tato varianta platby je určena pouze pro mimořádné případy (neprovedení inkasa, nové přihlášení v průběhu měsíce, …). Platba se provádí u hospodářky v kanceláři školy ve vypsaných pokladních hodinách:

  Po - Pá             7:30 – 8:30 h 

  Děkujeme.    Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy   v.r.                                          


Vážení rodiče / zákonní zástupci.

Od února 2017 bude stravného ve školní jídelně ZŠ Lhenice prováděno pouze bezhotovostní úhradou prostřednictvím souhlasu k inkasu:

 • Zřiďte ve své bance „svolení k inkasu“ ze svého účtu ve prospěch účtu ZŠ Lhenice 0100219691/0800 (neuvádějte žádný variabilní symbol).
 • Nastavte dostatečnou výši měsíčního limitu pro jednoho strávníka. Doporučujeme:
  • 700,- Kč pro žáky ZŠ
  • 800,- Kč pro dítě z MŠ
  • 500,- Kč pro zaměstnance školy
 • Číslo svého účtu a banku, u níž je účet veden, nahlaste vedoucí ŠJ (vyplňte v přiložené přihlášce) zde ke stažení
 • Inkaso bude prováděno k 20. dni každého měsíce.
 • V případě nedostatku hotovosti na Vašem účtu nebude inkaso provedeno. Bez zaplacení nebude strava vydána!

Věříme, že budete s uvedenou službou spokojeni.

Datum a čas

Google mail

Google mail

Galileo mail

Galileo mail

Smart Class

Smart Class

Přihlášení - žáci:

odkaz

Přihlášení - učitelé:

odkaz

Naši sponzoři

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Aktuální počasí

dnes, úterý 6. 6. 2023
slabý déšť 21 °C 11 °C
středa 7. 6. slabý déšť 20/9 °C
čtvrtek 8. 6. skoro jasno 21/9 °C
pátek 9. 6. jasno 22/10 °C