Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Jídelna

 

Vážení rodiče, strávníci, 

v rámci zkvalitňování služeb školní jídelny pro Vás od února zavádíme novou službu - objednávání stravy online prostřednictvím aplikace Strava.cz.

Více informací naleznete v přiložených dokumentech.
 

Dopis uživatelům stravacz.pdf (305.55 kB)

stravacz_letakprorodice_web.pdf (495.06 kB)

Strava_navod.pdf (3.57 MB)

 


Pravidla stravování ve školní jídelně od 14. 10. 2020

 1. V prostorách ŠJ se mohou stravovat pouze žáci účastnící se prezenční výuky a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
 1. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 1. Žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, je umožněn odběr obědů za dotovanou cenu.
  • Obědy je nutné přihlásit u vedoucí ŠJ.
  • Je potřeba, aby každý strávník měl dva jídlonosiče - v jednom stravu odebere, druhý zůstane v ŠJ připraven na další den. Jídlonosič musí být do ŠJ předán nejméně den předem.
  • Do jídlonosiče je možno odebrat oběd v časech:
   • strávníci z 1. stupně ZŠ                    11:00 - 11:30 hodin
   • strávníci z 1. stupně ZŠ                    11:30 - 12:00 hodin

 


Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Vzhledem k rostoucím nákladům na přípravu stravy (ceny energií a surovin) jsme nuceni přistoupit k navýšení cen za stravování.

Od 1. 3. 2020 se zvyšuje cena stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Lhenice takto:

 • + 3 Kč pro děti z MŠ
 • + 2 Kč pro žáky ZŠ a dospělé

nové ceny:     

celodenní stravování pro děti MŠ           31 Kč

pro žáky ZŠ          7 - 10 let                        23 Kč

11 – 14 let                                                    25 Kč

nad 15 let                                                     27 Kč

dospělí strávníci                                          27 Kč

návštěvy ZŠ a MŠ Lhenice                         41 Kč  

Strávníci jsou zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.).

První den neplánované nepřítomnosti je možné si oběd odebrat do jídlonosiče v době výdeje obědů. Jinak oběd propadá bez náhrady. V době nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit nejpozději do 8:00 hod. prostřednictvím aplikace Strava.cz

V případě neodhlášení jsou od 2. dne do ceny oběda započteny provozní náklady – cena neodhlášeného oběda je 41,- Kč.

Je nutné, aby u plateb bezhotovostní formou (souhlas k inkasu), byla nastavena dostatečná výše měsíčního limitu (případně bez limitu).

Děkujeme za pochopení.                                                                                  

Mgr. Vladimíra Trnková v. r.

 ředitelka školy


Vážení rodiče dětí a žáků stravujících se v ŠJ.

Máte-li zájem o zasílání měsíčního vyúčtování obědů, nahlaste svou platnou e-mailovou adresu vedoucí ŠJ.

Mgr. Vladimíra Trnková v. r.

 ředitelka školy


Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Od 1. 9. 2018 přecházíme na zálohové platby stravného.

Zálohový způsob úhrady stravy:

 • Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o případné odhlášky.
 • Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci.
 • Záloha na měsíc září 2018 bude stržena 10. září 2018 všem přihlášeným strávníkům v plné výši (tj. 19 pracovních dní x cena stravy za příslušnou věkovou kategorii).
 • Dále pak vždy k 20. dni v měsíci bude stržena záloha na následující měsíc dle přihlášených stravných dnů (např. záloha na měsíc říjen bude stržena 20. září, …).
 • Poslední záloha se strhává v květnu na červen.
 • Případné nedoplatky či přeplatky z měsíce června budou vráceny na účet v průběhu hlavních prázdnin. Prosíme, ponechejte souhlas k inkasu z účtu po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte (včetně hlavních prázdnin po ukončení školní docházky).
 • Dlužné částky (neprovedení inkasa, nové přihlášení v průběhu měsíce,…), prosíme, uhraďte do konce příslušného měsíce. V případě nedoplatku bude strava na nový měsíc zablokována.

Platbu stravného lze provést následujícími způsoby:

 1. Bezhotovostně inkasem (preferovaná platba - viz. níže)

  Zákonný zástupce žáka povolí (sjedná) inkasní platbu ze svého bankovního účtu (na základě přihlášky, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny). Inkaso probíhá vždy kolem 20. dne v měsíci (popis zálohové platby viz. výše)

 2. Platba v hotovosti

  Tato varianta platby je určena pouze pro mimořádné případy (neprovedení inkasa, nové přihlášení v průběhu měsíce, …). Platba se provádí u hospodářky v kanceláři školy ve vypsaných pokladních hodinách:

  Po - Pá             7:30 – 8:30 h 

  Děkujeme.    Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy   v.r.                                          


Vážení rodiče / zákonní zástupci.

Od února 2017 bude stravného ve školní jídelně ZŠ Lhenice prováděno pouze bezhotovostní úhradou prostřednictvím souhlasu k inkasu:

 • Zřiďte ve své bance „svolení k inkasu“ ze svého účtu ve prospěch účtu ZŠ Lhenice 0100219691/0800 (neuvádějte žádný variabilní symbol).
 • Nastavte dostatečnou výši měsíčního limitu pro jednoho strávníka. Doporučujeme:
  • 700,- Kč pro žáky ZŠ
  • 800,- Kč pro dítě z MŠ
  • 500,- Kč pro zaměstnance školy
 • Číslo svého účtu a banku, u níž je účet veden, nahlaste vedoucí ŠJ (vyplňte v přiložené přihlášce) zde ke stažení
 • Inkaso bude prováděno k 20. dni každého měsíce.
 • V případě nedostatku hotovosti na Vašem účtu nebude inkaso provedeno. Bez zaplacení nebude strava vydána!

Věříme, že budete s uvedenou službou spokojeni.

Datum a čas

Dnes je pondělí, 20. 9. 2021, 16:32:54

Google mail

Google mail

Galileo mail

Galileo mail

Smart Class

Smart Class

Přihlášení - žáci:

odkaz

Přihlášení - učitelé:

odkaz

Naši sponzoři

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 9. 2021
oblačno 13 °C 5 °C
úterý 21. 9. skoro jasno 14/6 °C
středa 22. 9. zataženo 14/6 °C
čtvrtek 23. 9. jasno 17/6 °C