Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Spolupráce a projekty

 

Publicita SZIF

Rekonstrukce prostor ZŠ a MŠ Lhenice

V době hlavních školních prázdnin r. 2021 byly vyměněny podlahové krytiny ve třídách, sborovně a kanceláři MŠ ve Lhenicích, ve sborovně a dohledové třídě (knihovně-studovně) ZŠ. Akce byla spolufinancována z dotačního programu SZIF - Program rozvoje venkova. Celkové náklady činily 480 909,33 Kč. V rámci dotace byla ve všech uvedených prostorách položena nová lina, ve třídách MŠ instalovány koberce.

 

 


Doučování 2022Doučování žáků

cílená podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

V rámci Národního plánu doučování pokračujeme od 1. 9. 2022 v doučování žáků. 

Doučování je realizováno pedagogickými pracovníky školy těmito způsoby:

  • individuální doučování
  • skupinové doučování

Doučování je zaměřeno především na doplněmí a procvičování učiva českého jazyka a matematiky.

 

 


ZŠ a MŠ Lhenice - Šablony IIIZŠ a MŠ Lhenice - Šablony III

 

Registrační číslo projektu dle MS2014+                  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021248

Poskytnutá dotace                                                      803 554 Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu                1. 9. 2021

Datum ukončení fyzické realizace projektu               30. 6. 2023

 


Záložka do knihy spojuje školy

Téma: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice

Již v červnu letošního roku jsme se s vedením ZŠ Adély Ostrolúckej v Budči domluvili na obnovení spolupráce, která mezi oběma našimi školami probíhala do roku 1989. Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ na téma pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice, byl první společnou akcí.

Velmi rádi jsme se do tohoto projektu zapojili. Děvčata a chlapci z 2., 3. a 4. ročníku přijali projekt s nadšením. Z tématu si společně vybrali pohádky, které jsou dětem v tomto věku nejbližší. Všechny velmi bavilo výtvarné zpracování záložek.  Použili čtvrtku, pastelky, fixy a hlavně svoji fantazii. Každý žák se snažil, aby jeho záložka s pohádkou byla nejlepší. Někteří byli tak nadšeni, že vyrobili záložek více, chtěli udělat radost žákům v partnerské škole.

Brzy se lheničtí žáci dočkali krásných a zajímavě řešených záložek z  partnerské školy v Budči. Je hezké pozorovat, jak si děti záložek cení a používají je. Někteří je mají vložené v čítankách, kde jim pomáhají při čtení.

Současní lheničtí čtvrťáci již v červnu zasílali dopisy žákům do Budči. O to větší radost měli, když obdrželi spolu se záložkami i dopisy s odpověďmi. Partnerská škola z Budče nám zaslala zajímavé informace nejen o městu Zvolen, ale také mnoho dalších informací o různých místech, které můžeme v okolí navštívit. Žáci se podivovali tomuto krásnému městu, a shodli se, že by se tam někdy v budoucnu rádi podívali. Někteří s radostí vyprávěli, že Slovensko již navštívili a utvrzovali spolužáky o kráse této země.

Spolupráce s partnerskou školou bude jistě zajímavým přínosem pro žáky i učitele obou škol. Už nyní se těšíme na další společné aktivity.

Záložky žáků 4. třídyPrvňáčci z Budči

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy


"ZŠ Lhenice – bezpečná škola"

Městys Lhenice získal  od KÚ Jihočeského kraje z dotačního programu "Podpora školství" příspěvek na další zabezpečení jak základní, tak mateřské školy. V rámci tohoto projektu, který byl realizován v průběhu srpna 2018, byl instalován bezpečnostní zámek s kamerou na vstupní dveře pavilonu ŠJ a MŠ, zabezpečeno vyzvedávání žáků ze školní družiny a mateřské školy, byl zakoupen videotelefon do ŠD a tablet do dohledové místnosti ZŠ. Základní i mateřská škola tak splňují požadavky na bezpečnost školních prostor dané nařízením MŠMT.

Celkové uznatelné výdaje projektu byly 52 860 Kč, z toho dotace KÚ 31 500 Kč.

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy


 

 

 

"ZŠ LHENICE"

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání",

reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006012,

realizace v rámci IROP prostřednictvím MAS Rozkvět

Více o projektu v sekci IROP 2018


Zapojení školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT

Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Dotační projekt "ZŠ Lhenice - šablony"

Registrační číslo projektu dle MS2014+                      CZ.02.3.X/0.0/16_022/0005089

Poskytnutá dotace                                                      610 783 Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu                1. 9. 2017

Datum ukončení fyzické realizace projektu               31. 8. 2019

 

 

 

Více o projektu v sekci OP VVV MŠMT


 

 

Projekt

„ZŠ LHENICE – zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání“

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu ROP: CZ .1.14/2.4.00/34.03253

Více o projektu v sekci ROP

Datum

Dnes je pondělí, 25. 9. 2023

Google mail

Google mail

Galileo mail

Galileo mail

Smart Class

Smart Class

Přihlášení - žáci:

odkaz

Přihlášení - učitelé:

odkaz

Aktuální počasí

dnes, pondělí 25. 9. 2023
jasno 20 °C 8 °C
úterý 26. 9. zataženo 22/12 °C
středa 27. 9. jasno 23/13 °C
čtvrtek 28. 9. zataženo 23/13 °C